Imago Restaurant and Bar

Sheikh Khalifah Street, Al Markaziyah, Abu Dhabi Directions