Float:UAE, Abu Dhabi

Khalidiya Palace Rotana, Abu Dhabi, Directions