Dolmabahçe

Al Khalidiyah, Abu Dhabi, 0000 Directions