Bas Ala AlFaham Restaurant

21 Royal Suite Apartments, Al Dhafrah, Abu Dhabi Directions