Al Midan Alshami Resturant, Abu Dhabi

Abu Dhabi UAE, Al Falah st. Near city Bank, Abu Dhabi, Directions